Tlf: 51 52 62 76

  • Info om byggesaken
    Som vi har informert om tidligere så har vi en viktig beslutning foran oss når det gjelder plassering av kirkesalen i det nye bygget. Det ble avhold et informasjonsmøte med Base 16.januar. Her fikk menigheten stille spørsmål og det kom flere innspill. Base jobber nå med et tilsvar på...
    Read more