Tlf: 51 52 62 76

 • 14 dagers stans i aktiviteter
  14 dagers stans i aktiviteter
  Vi forholder oss til anbefalingene som blir gitt og tar en 14 dagers stans i aktivitetene våre. Quell og SenQuell i neste uke avlyses. Gudstjenestene de to neste søndagene vil gjennomføres digitalt. Vi håper at vi kan samles igjen kort tid etter disse to ukene. Ta vare på hverandre....
  Read more
 • Flyttemelding
  Flyttemelding
  Nå er vi allerede godt igang med å rydde, sortere og planlegge for den store flyttingen. Uke 46 og 47 er satt av til dette. Har du mulighet til å hjelpe så er du så hjertelig velkommen! kontakt oss på post@misjonskirkenstavanger.no...
  Read more