Tlf: 51 52 62 76

14 dagers stans i aktiviteter

Vi forholder oss til anbefalingene som blir gitt og tar en 14 dagers stans i aktivitetene våre. Quell og SenQuell i neste uke avlyses. Gudstjenestene de to neste søndagene vil gjennomføres digitalt.

Vi håper at vi kan samles igjen kort tid etter disse to ukene. Ta vare på hverandre.