Tlf: 51 52 62 76

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er en tjeneste som ble opprettet i 2006 for å kvalitetssikre at ingen av menighetens eldre blir sittende utenfor menighetens fellesskap. Alle som har passert 75 år eller har havnet i en situasjon hvor det ikke lenger er mulig å komme til menighetens fellesskap, skal få tilbud fra besøkstjenesten. For noen kan behovet være for en kortere periode, mens for de fleste blir dette langvarige behov ettersom årene kommer.

I tillegg er det mulig å be om at besøkende eller pastor kommer og holder nattverd under besøket. Dette formidles via besøkende eller ta kontakt med menighetens kontor.

Dersom du ikke får besøk og ønsker det, ber vi deg ta kontakt med menighetens kontor eller leder for besøkstjenesten, Wenke Tjessem: 98 63 10 02.