Tlf: 51 52 62 76

Forbedertjenesten

Forbønnstjenesten i Misjonskirken har som mål å være tilstede i alle menighetens gudstjenester og bønnesamlinger. Vi tror at forbønn er en viktig nøkkel for å leve i utvikling som en kristen. Derfor oppmuntrer vi gjerne til å søke forbønn, for slik å lettere kunne komme frem for Gud å få lagt alle ting hos ham.

En forbeder i Misjonskirken er godkjent av Eldsterådet i menigheten og har en moralsk taushetsplikt i tjenesten sin. Forbederne er ikke veiledere og sjelesørgere, men har sin tjeneste i å betjene de som søker forbønn i menighetens gudstjenester.

For nærmere informasjon om forbedertjenesten, ta kontakt med Greta:

Forbønnsleder: Greta Worsøe Berg /91 83 10 33