Tlf: 51 52 62 76

Forbedertjenesten

Forbønnstjenesten i Misjonskirken har som mål å være tilstede i alle menighetens gudstjenester og bønnesamlinger. Vi tror at forbønn er en viktig nøkkel for å leve i utvikling som en kristen. Derfor oppmuntrer vi gjerne til å søke forbønn, for slik å lettere kunne komme frem for Gud å få lagt alle ting hos han.

En forbeder i Misjonskirken er godkjent av Eldsterådet i menigheten og har en moralsk taushetsplikt i tjenesten sin. Forbederne er ikke veiledere og sjelesørgere, men har sin tjeneste i å betjene de som søker forbønn i menighetens gudstjenester.

For nærmere informasjon om forbedertjenesten, ta kontakt med Forbønnsleder, Greta W. Berg, 91 83 10 33

Forbønnstjenesten i Misjonskirken er også engasjert i College of Prayer, en internasjonal bønneskole som ble startet av norgesvennen Armin Gesswein. To ganger i året arrangeres CoP moduler i Misjonskirken. Neste modul finner sted 12-15. mars med Biskop Julius Peter Oyet, nasjonal leder av CoP i Uganda og leder for Life Line Ministries, Uganda. CoP i Norge har avdelinger i Stavanger, Arendal, Tromsø og er under etablering i Drammen og i midt-Norge. For mer informasjon om CoP, ta kontakt med Reid Nygaard 97 55 45 44.