Tlf: 51 52 62 76

Gudstjeneste

Gudstjenester 

I Misjonskirken er det i utgangspunktet alltid gudstjeneste søndag formiddag kl 11. Unntak blir behørig bekjentgjort. En vanlig formiddagsgudstjeneste i Misjonskirken har søndagsskole for barna parallelt. I gudstjenesten er det vårt mål å tilrettelegge for at alle skal kunne relatere til budskap og innhold primært, – form er viktig, men sekundært. Vi søker å belyse evangeliet om Jesus Kristus og livet med ham på en relevant og troverdig måte. Vårt ønske er at gudstjenesten skal være et åpent, levende og inkluderende fellesskap hvor det er rom for hele mennesket.