Tlf: 51 52 62 76

Staben

Sten Sørensen, hovedpastor: 48154844
e-post: sten@misjonskirkenstavanger.no

Solveig Fjelde, ungdomsmedarbeider: 97633570

Ingrid Kjosavik, menighetsmedarbeider: 41630212
e-post: ingrid@misjonskirkenstavanger.no

Kontoret: 51526271 eller på e-post: post@misjonskirkenstavanger.no
kontortid er tirsdag – torsdag fra 10-14
Mandager er fridag.