Tlf: 51 52 62 76

Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. Dette er rådsmedlemmene etter valget i Årsmøtet 22.mars 2017:

Ingvild Kongsbakk (leder) Lars Christian Tufte, Øyvind Tjelta, Bente Jacobsen, Bernt Kaarigstad, Siv Christensen, Ole Marius Kaarigstad.

Vara: Anders Vedøy og Rolf Christian Aalvik

Stab: Sten Sørensen (pastor – fast medlem)