Tlf: 51 52 62 76

Misjonskirken søker ansatte

Ansettelser

 

Misjonskirken Stavanger er en flergenerasjonsmenighet midt i Stavanger Sentrum som ønsker å legge til rette for en bærekraftig tro for alle mennesker: barn, ungdom, voksne og eldre. I løpet av de neste årene skal kirkebygget rives og nytt lokale til menigheten bygges.

Våre nåværende midlertidige ansettelser går frem til sommeren, og vi ønsker å bygge og styrke teamet rundt vår hovedpastor fra og med 01.08.18.

Vi søker etter ansatte til følgende faste stillinger:

-Andrepastor

-Lovsangspastor/ Musikalsk leder

-Ungdomspastor/ Ungdomsleder/ Ungdomsmedarbeider

-Familiepastor/ Barneleder

-Administrasjonsleder

Stillingsstørrelser kan diskuteres og flere områder kan gjerne slås sammen til en større stilling for den rette personen. Totalt skal det ansettes litt i underkant av 3 årsverk.

Eksempler på oppgaver for 2. pastor: forkynnelse, oppfølging av forbedere, senior-/ eldrearbeid og kirkelige handlinger.

Eksempler på oppgaver for musikalsk leder/ lovsangspastor: Gudstjenesteproduksjon, musikalsk ansvarlig.

Eksempler på oppgaver for ungdomsleder/ ungdomspastor: Koordinering/ ledelse av ungdomsarbeid, frivillige- og ungdomsmedarbeidere, forkynnelse

Eksempler på oppgaver for ungdomsmedarbeider(e): leder av Quell (5. -7. klasse) (ca. 15 % stilling), leder av SenQuell (8. klasse og oppover) (ca. 20 % stilling)

Eksempler på oppgaver for barneleder/ familiepastor: barne- og familiearbeid, forkynnelse

Eksempler på oppgaver for administrasjonsleder: praktisk og administrativ støtte for de andre i staben, HMS, personaladministrasjon, søknader, oppfølging og rapportering, informasjonsarbeid, kontorleder, innkjøp, markedsføring og informasjon, IT-support og oppfølging mv.

Vi søker engasjerte ansatte som vil bruke sine gaver til å utruste menigheten sammen med resten av teamet.

Har du en brennende iver for noe av det som står ovenfor, elsker du Jesus, og opplever du at Gud kaller deg til et arbeid for ham i Stavanger? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Lønn og andre vilkår i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtale.

Send inn en søknad og fortell litt om deg selv og hva du brenner for, eller ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vær tydelig på hvilken stilling/ stillings-kombinasjon du søker på.

Søknad med CV sendes til: styreleder@misjonskirkenstavanger.no.  Søknadsfrist 15. mai.

Kontaktpersoner:

Ingvild Kongsbakk (menighetsrådsleder): 954 53 178

Brian Swan (leder ansettelsesutvalg): 986 92 438