Tlf: 51 52 62 76

Økonomi

OVER 90% av menighetens inntekter er basert på frivillige gaver. Det betyr at din gave er avgjørende for oss. Vårt klare mål er å være en menighet etter Guds hjerte og vil derfor gjøre vårt beste for at din gave blir brukt på en best mulig måte. Gaven din er en gave til Gud og vi ser på oss selv som forvaltere av den.

BIBELSK PRINSIPP Tidlig i bibelen lærer vi om et prinsipp som kalles «tiende» som handler om å gi ti prosent av «avlingen», det vi tjener og får, til Gud. Like viktig for oss er Paulus sine ord om at Gud elsker en glad giver. Om tienden virker å være mye i starten, så begynn i det små og ha gjerne en plan om å øke det til tienden. Det er knyttet stor velsignelse til det å gi tienden.

Hvordan gi? På hver gudstjeneste er det anledning til å gi. Du kan gi kontant i bøsser ved utgangen, eller du kan gi med kort ved å bruke giverterminalen som er tilgjengelig i foajeen.

Du kan gi via bank på konto 3201.07.34591, eller med Vipps til Stavanger Misjonsmenighet/ #20536

Fordi de fleste av våre givere gir regelmessig, så kan du sette opp et fast trekk med fast beløp i nettbanken din.

Ønsker du å få registrert din gave og få skattefradrag for den, så ber vi deg om å inngå en Avtalegiro (se eget skjema). Det gir det god oversikt og fradragsberettigelse, pluss at det gir  oss en større økonomisk kontroll.

Takk for din gave!