Tlf: 51 52 62 76

Prekenserie 17.02-17.03

«Guds menighet er jordens største under» skrev salmedikteren og forfatteren Ronald Fangen.  Bill Hybels, en av vår tids største kirkeledere, sin hovedsetning er «Menigheten er verdens håp». I prekenserien Menigheten er ikke helt den samme uten… tro – visjon – eierskap – offer – deg, ser vi på viktige forutsetninger for at menigheten skal kunne være det den er skapt til.