Tlf: 51 52 62 76

Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens øverste valgte organ og leder menighetens arbeid mellom årsmøtene. Gjennom en god samhandling med stab jobber de for en best mulig utvikling og drift av menigheten. Dette er rådsmedlemmene etter valget i Årsmøtet 6.mars 2019:

Karl-Dag Kjosavik (leder), David Lausten Knudsen, Audun Schanke Kristoffersen, Kristin Fredriksen, Knut Nordahl Larsen og Bernt Kaarigstad.

Vara: Jorunn Gustafsson, Katherine Courtney og Sigrun Arnøy

Stab: Sten Sørensen (hovedpastor – fast medlem)